Privacy- en cookiebeleid

Dogtalent is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Ilse van Egmond is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Dogtalent en houdt toezicht op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij is bereikbaar via info@dogtalent.nl. In deze privacyverklaring leest u hoe Dogtalent omgaat met uw persoongegevens en hoe Dogtalent voldoet aan de bepalingen van de AVG.

Dogtalent verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een contactformulier invult, deze informatie zelf aan Dogtalent verstrekt en/of gebruikt maakt van de diensten van Dogtalent. De persoonsgegevens die Dogtalent van klanten verwerkt zijn:

  • NAW-gegevens (= naam, adres, woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (bij afname van een betaalde dienst)


Die gegevens gebruikt Dogtalent voor het verlenen van de diensten, het versturen van facturen en afhandelen van uw betaling, het verzenden van communicatie- en marketingmateriaal, het versturen van een bevestiging of het wijzigen van een afspraak, om contact met u op te nemen om de diensten uit te kunnen voeren, opslag van klantgegevens in de databank om een overeenkomst te kunnen uitvoeren, u te informeren over gewijzigde diensten, het treffen van maatregelen om de diensten van Dogtalent te verbeteren, als Dogtalent hiertoe wettelijk verplicht is, zoals bij de belastingaangifte, en/of het verstekken van aanvullende informatie of aanbiedingen.

Dogtalent heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar of om diensten aan te bieden aan minderjarigen.

Dogtalent bewaart persoonsgegevens op een plaats die niet toegankelijk is voor derden en bewaart ze niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Hierbij hanteert Dogtalent de wettelijke bewaartermijn en verwijdert gegevens die niet meer nodig zijn of na het verstrekken van deze bewaartermijn.

Dogtalent verkoopt uw gegevens niet aan derden. De informatie wordt alleen met derden gedeeld mits dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Dogtalent neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Dogtalent gebruikt een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer). Zo worden gevoelige gegevens beschermd. Deze techniek versleutelt en authenticeert dataverkeer op het internet en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het beveiligen van gegevens tijdens het online bankieren. De door ons aangeboden betalingswijzen zijn ook op die manier beveiligd. U herkent dit veiligheidssysteem aan het symbool van een groen gesloten slot naast de URL in uw browser.

Dogtalent maakt gebruik van cookies om de diensten en website te verbeteren en verder te ontwikkelen en eventueel aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. Bij een bezoek aan de website, kunt u aangeven of u al dan niet akkoord gaat met het cookiebeleid.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzingen of laten verwijderen. U heeft bovendien het recht om, indien van toepassing, uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dogtalent. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij Dogtalent een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die in het bestand van Dogtalent staan, door te sturen naar een door u genoemde organisatie. Deze verzoeken kunt u e-mailen naar info@dogtalent.nl. Dergelijke verzoeken dient u wel te versturen samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, waarbij u uw pasfoto, de MRZ (dit is de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs) en uw BSN-nummer zwart maakt ter bescherming van uw privacy. U ontvangt binnen drie weken een reactie op uw verzoek.

U kunt bovendien een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dogtalent behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzingen en zal eventuele wijzigingen op de website van Dogtalent delen. 

Scroll naar boven